Dünyada rekabetin giderek arttığı ve işletmelerimizin kendi ülkemizde dahi yabancı firmalarla rekabet etmelerinin gerektiği bu çağda, her işletme varlığını sürdürebilmek için sürekli gelişmek zorundadır. İşletmelerin kendilerini geliştirebilmeleri için gerçek ihtiyaçlarını ve iyileştirilebilecek yönlerini bilmeleri gerekir. Dünyadaki tüm işletmelerin ortak sorunu olan “ihtiyaç analizi” konusunda yurt dışında ve ülkemizde de çok yetkin uzmanlar ve çeşitli araçlar bulunmaktadır.

İşletmelerimize kendi durumlarını belirleme ve izleyebilme imkanını sağlamak amacıyla, bilebildiğimiz kadarıyla, yurdumuzda geliştirilen ve kullanılan aşağıdaki araçlar incelenmiştir:

  • Technopolis – Türkiye Firmasının; İngiliz Büyükelçiliği, KOBİ’lerin İnovasyon Kapasitesinin Artırılması için Kurumlararası İşbirliği ve Eğitim Projesi Kapsamındaki, “KOBİ İhtiyaç Anketi
  • ODTÜ TEKNOKENT’in; “Teknolojı̇k Yenı̇lı̇k Ve Fı̇rmalararası İlı̇şkı̇ Anketı̇”
  • İNOMER’in; “İnovasyon Değerlendirmesi”
  • ASO – Ankara Sanayi Odası’nın; “Yenilik Destekli Tanılama İşbirliği (CIAD) InnoSmes Projesi”
  • İSO – İstanbul Sanayi Odası’nın; “Sanayide Özdeğerlendirme Modeli”
  • Ege Üniversitesi, EBİLTEM – TTO; “İnovasyon Anketi”

Bu yöntemlerin tamamında işletmelere ilişkin çok değerli bilgiler toplanabilmektedir. Ancak, işletmelerin bir uzman yardımı olmaksızın soruları cevaplayabilmeleri çok zordur. Ayrıca, sorulara verdiği cevaplardan işletmenin kendi adına bir yorum yapabilmesi sonuç çıkarabilmesi de mümkün değildir. En önemlisi de kendi durumunu başka firmalarla kıyaslama imkanı olmamasıdır.

ÜSİMP İnovasyon Karnesi bu eksiklikleri giderecek şekilde kurgulanmıştır. EÜ EBİLTEM-TTO tarafından 2007 yılından itibaren yürütülen ulusal ve uluslararası projeler ile geliştirilen ve Adana ÜSAM’ın da katkıları ile ülkemize özgün bir hale getirilen “İnovasyon Anketi” ÜSİMP İnovasyon Karnesinin temelini oluşturmuştur. Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve ÜSİMP Başkanlığı arasında imzalanan lisans devir anlaşması ile geliştirilen İnovasyon Anketi’nin tüm hakları ÜSİMP – Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nun olmuş ve ÜSİMP İnovasyon Karnesi olarak adlandırılmıştır.