Projeler

İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Yenilik Stratejisi Projesi

İzmir’in Ar-Ge ve yenilikteki mevcut durumunu tespit etmek, bölgenin sahip olduğu potansiyel doğrultusunda yenilik ekosistemini geliştirecek amaç ve hedefleri tanımlamak ve teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma yükselmesini sağlamak amacıyla EBİLTEM ve TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü işbirliği ile 2012 yılında İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi hazırlanmıştır. Projede ÜSİMP İnovasyon Karnesi kullanılarak toplanan firma verileri analiz edilmiş, İzmir’de işletmelerin Ar-Ge ve yenilik açısından durumları değerlendirilmiştir.

Innopark TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi Çalışması

INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi çalışmasının ÜSİMP İnovasyon Karnesi ve ek metodolojiler kullanılarak yapılması konusunda INNOPARK Yönetim Kurulu’na bilgi verilmiş ve teklif sunulmuştur.

 •  
 • 6 Ekim 2017- INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi çalışması Değerlendirmesi
 • Mayıs 2017 - INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi Raporu teslimi
 • 27 Nisan 2017 – Konya INNOPARK Ortak Akıl Toplantısı
 • 18 Nisan 2017 - Konya INNOPARK İşbirliği Toplantısı
 • 13 Nisan 2017 – Konya INNOPARK İnovasyon Karnesi Uygulaması ve Eğitimi
 • 5-7 Nisan 2017 - Konya INNOPARK Odak Grup Toplantıları
 • Mart - Nisan 2017: InnoPark İhtiyaç Analizi Çalışması: Konya İnnoPark TTO tarafından düzenlenen TTO ihtiyaç analizi çalışmasında ÜSİMP İnovasyon Karnesi kullanılmıştır.
 • 18 Mart 2017 – Konya INNOPARK Inovasyon Karnesi Eğitimi, Konya: İhalesini kazandığımız, INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi ihtiyaç Analizi ve Stratejisi çalışmasının ikinci basamağı olan Mentör Eğitimi 12 mentörün katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
 • 10 Mart 2017- Innopark Danışma Kurulu Toplantısı, Konya: İhalesini kazandığımız, INNOPARK TTO TÜBİTAK 1601 Projesi İhtiyaç Analizi ve Stratejisi çalışmasının ilk basamağı olan Danışma Kurulu görüşleri alınması ve faydalanıcıların belirlenmesi gündemli toplantı modere edilmiştir.
 • Mart 2017- INNOPARK teklif sunma toplantısı, Konya
 • 27 Şubat 2017 – INNOPARK ilk görüşme, Konya