ÜSİMP İnovasyon Karnesi

Kim?

ÜSİMP İnovasyosyon Karnesi, ÜSİMP Üyesi Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÜ. EBİLTEM-TTO) tarafından 2007 yılından itibaren yürütmüş olduğu ulusal ve uluslararası projeler ile geliştirilmiş, Adana ÜSAM’ın da katkıları ile ülkemize özgü bir hale getirerek bugünkü haline getirilmiş ve ÜSİMP’e lisanslanmıştır.

Ne?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, uluslararası örneklerden de yararlanılarak ülkemizdeki firmaların Ar-Ge ve inovasyon konularında kendi kendilerini değerlendirebilecekleri, ilgili konulardaki toplam 24 parametre ile mevcut durumlarını görebilecekleri bir “inovasyon özdeğerlendirme” çalışmasıdır.

Ne Zaman?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren pilot çalışmalara başlamıştır.

Neden?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, firma temsilcilerinin verdikleri cevaplardan yararlanarak firmaya inovasyon düzeyini gösterirken, diğer firmalar ile de kıyaslama yapabilecektir.

Nasıl?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, ÜSİMP İnovasyon Karnesini kullanan arayüz yapılar(http://yeni.usimp.com.tr/tr/uyeler) üzerinden firmalara ücretsiz olarak verilmektedir. Bu nedenle ÜSİMP İnovasyon Karnesi hizmetinden yararlanmak isteyen firmalar ÜSİMP İnovasyon Karnesini kullanan arayüz kuruluşlar ile temas ederek bu çalışmaya katılabilmektedirler. Herhangi bir Üsimp İnovasyon Karnesi kullanan arayüz kuruluş üzerinden gelmeyen başvurular doğrudan ÜSİMP Yönetim tarafından yürütülecektir.

Nerede?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi elektronik ortamda web sayfası üzerinden hizmet verecek olup 7/24 firmaların hizmetine açıktır. Hali hazırda ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nin kullanımı Türkiye genelinde ÜSİMP üyeleri kanalı verilecek olup, Sanayi ve Ticaret Odaları ve OSB gibi kurumlardan üye firmalarının inovasyon düzeylerini görmek isteyen yapılara da özel hizmet verebilmektedir.

Dünyada rekabetin giderek arttığı ve işletmelerimizin kendi ülkemizde dahi yabancı firmalarla rekabet etmelerinin gerektiği bu çağda, her işletme varlığını sürdürebilmek için sürekli gelişmek zorundadır. İşletmelerin kendilerini geliştirebilmeleri için gerçek ihtiyaçlarını ve iyileştirilebilecek yönlerini bilmeleri gerekir. Dünyadaki tüm işletmelerin ortak sorunu olan “ihtiyaç analizi” konusunda yurt dışında ve ülkemizde de çok yetkin uzmanlar ve çeşitli araçlar bulunmaktadır.

İşletmelerimize kendi durumlarını belirleme ve izleyebilme imkanını sağlamak amacıyla, bilebildiğimiz kadarıyla, yurdumuzda geliştirilen ve kullanılan aşağıdaki araçlar incelenmiştir:

 • Technopolis – Türkiye Firmasının; İngiliz Büyükelçiliği, KOBİ’lerin İnovasyon Kapasitesinin Artırılması için Kurumlararası İşbirliği ve Eğitim Projesi Kapsamındaki, “KOBİ İhtiyaç Anketi
 • ODTÜ TEKNOKENT’in; “Teknolojıik Yeni̇li̇k Ve Fi̇rmalararası İlişki Anketi̇”
 • İNOMER’in; “İnovasyon Değerlendirmesi
 • ASO – Ankara Sanayi Odası’nın; “Yenilik Destekli Tanılama İşbirliği (CIAD) InnoSmes Projesi
 • İSO – İstanbul Sanayi Odası’nın; “Sanayide Özdeğerlendirme Modeli
 • Ege Üniversitesi, EBİLTEM – TTO; “İnovasyon Anketi

Bu yöntemlerin tamamında işletmelere ilişkin çok değerli bilgiler toplanabilmektedir. Ancak, işletmelerin bir uzman yardımı olmaksızın soruları cevaplayabilmeleri çok zordur. Ayrıca, sorulara verdiği cevaplardan işletmenin kendi adına bir yorum yapabilmesi sonuç çıkarabilmesi de mümkün değildir. En önemlisi de kendi durumunu başka firmalarla kıyaslama imkanı olmamasıdır.

ÜSİMP İnovasyon Karnesi bu eksiklikleri giderecek şekilde kurgulanmıştır. EÜ EBİLTEM-TTO tarafından 2007 yılından itibaren yürütülen ulusal ve uluslararası projeler ile geliştirilen ve Adana ÜSAM’ın da katkıları ile ülkemize özgün bir hale getirilen “İnovasyon Anketi” ÜSİMP İnovasyon Karnesinin temelini oluşturmuştur. Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve ÜSİMP Başkanlığı arasında imzalanan lisans devir anlaşması ile geliştirilen İnovasyon Anketi’nin tüm hakları ÜSİMP – Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nun olmuş ve ÜSİMP İnovasyon Karnesi olarak adlandırılmıştır..

1 - ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nin Özellikleri Nedir?

 • ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ne erişim web ortamında 7/24 mümkündür. Kayıt olmak, giriş izni almak, soruları yanıtlamak,… gibi işlemler haftanın her hangi bir gününün her hangi bir saatinde yapılabilir.
 • Anket sorularının yanıtlanmasında işletme yöneticileri bir uzman yardımına ihtiyaç duymazlar. Çünkü soruların hiç birisi uzmanlık gerektiren cevaplar istenmemektedir.
 • Toplam soru sayısı 121 olup her bir soruda 1 ile 7 arasında bir değerlendirme yapılması beklenir.• Soru sayısı çok görünmekle beraber tamamlanma süresi ortalama 30 dakika civarındadır.
 • Sorular cevaplandıktan hemen sonra işletmenin İnovasyon Karnesi sonuçları elektronik ortamda verileriyle birlikte grafik olarak sunulur.
 • İşletmenin sonuçları Türkiye ortalaması ile sektör, il ve bulunduğu bölge (OSB, TGB,…) ortalamalarına göre karşılaştırmalı olarak verilir.
 • 121 soruya verilen cevaplar işletmenin Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji yetkinliğini gösteren 24 parametre altında değerlendirilir.
 • İşletme içinde farklı birimlerdeki yöneticilerin de görüşlerini alma imkanı vardır ve işletmede yönetimin belirleyeceği 6 farklı birim anket sorularını yanıtlayabilir.
 • İşletme sonuçları verilirken her bir birimin sonuçları ayrı ayrı ve ortalama değeriyle birlikte sunulur.
 • İşletmeler 6 aylık aralar ile anketi tekrarlayarak iyileştirilebilecek alanlarda yaptıkları çalışmalarla sağladıkları gelişimi de görebilirler.

2 - ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nden Kimler Nasıl Yararlanabilir?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, İmalat sektöründe faaliyet gösteren üç yaşından büyük işletmeler için hazırlanmış bir özdeğerlendirme aracıdır. İşletme yönetiminin, danışman desteği olmaksızın, kendi başına işletmesinin ihtiyaç analizini yapabilmesini sağlar.

Yukarıda belirtilen koşullara uygun işletmeler ÜSİMP Üyesi kuruluşlar (http://yeni.usimp.com.tr/tr/uyeler) üzerinden ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ni ücretsiz olarak kullanabilmektedirler. Bu nedenle, ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nden yararlanmak isteyen işletmelerin kendilerine en yakın ÜSİMP üyesi kuruluşlar ile temas etmeleri önerilir. Herhangi bir ÜSİMP üyesi üzerinden gelmeyen başvurular ÜSİMP Yönetimi tarafından coğrafi olarak en yakın ÜSİMP üyesi Teknoloji Transfer Ofisine yönlendirilecektir.

3 - ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nde Değerlendirme Nasıl Yapılmaktadır?

Her bir işletmenin faaliyet alanına uygun bir değer zinciri yönettiği dikkate alınarak zincirin halkalarının etkinliğini ölçebilecek ana parametreler belirlenmiştir. Cevap istenen 121 sorunun her birisi bu ana parametrelerle ilişkilendirilmektedir. Çalışmada esas alınan ana parametreler şunlardır:

01 Bilgiyi İçselleştirme Kapasitesi

02 Firma İçi Diyalog

03 Katılımcı Karar Alma

04 Tasarım Yeteneği

05 Pazarlama Yeteneği

06 Yaratıcı Liderlik

07 Risk Alma

08 Dış Çevre İle İletişim

09 Ar-Ge’ye İlgi Düzeyi

10  Üniversite İşbirliği

11 İnovasyon İçin Bilgi Düzeyi

12 İnovasyon İçin İşbirliği Düzeyi

13 İnovasyon İçin Özkaynak

14 Desteklerden Yararlanma Düzeyi

15 Açık İnovasyon Vs. Kapalı İnovasyon

16 Sektörün Rekabet Düzeyi

17 Pazarın Teknolojik Yapısı

18 Pazar Değişim Hızı

19 İnovasyon Performansı

20 İhracat Performansı

21 Ticari Performans

22 Ürün Odaklı İnovasyon

23 Süreç Odaklı İnovasyon

24 Teknoloji Geliştirme Yeteneği

Bu parametrelerin tanımlarına parametre tanımları sayfasından erişebilirsiniz.

 

Önemi: Son dönemlerde artan rekabet firmaları ya kimsenin üretmediği-üretemediği yeni ürünler üretmeye veya herkesin ürettiği ürünleri daha kaliteli ve daha ucuza üretmeye itmiştir.

Firmaların bunları yapabilmesi için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından başka bir çıkar yolu kalmamıştır. İşte firmaların artan rekabet ortamında ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve bunun da ötesinde daha yüksek karlılık oranları ile çalışmanın tek yolu Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinden geçmektedir.