Neden ÜSİMP İnovasyon Karnesi?

1 - ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nin Özellikleri Nedir?

  • ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ne erişim web ortamında 7/24 mümkündür. Kayıt olmak, giriş izni almak, soruları yanıtlamak,… gibi işlemler haftanın her hangi bir gününün her hangi bir saatinde yapılabilir.
  • Anket sorularının yanıtlanmasında işletme yöneticileri bir uzman yardımına ihtiyaç duymazlar. Çünkü soruların hiç birisi uzmanlık gerektiren cevaplar istenmemektedir.
  • Toplam soru sayısı 121 olup her bir soruda 1 ile 7 arasında bir değerlendirme yapılması beklenir.• Soru sayısı çok görünmekle beraber tamamlanma süresi ortalama 30 dakika civarındadır.
  • Sorular cevaplandıktan hemen sonra işletmenin İnovasyon Karnesi sonuçları elektronik ortamda verileriyle birlikte grafik olarak sunulur.
  • İşletmenin sonuçları Türkiye ortalaması ile sektör, il ve bulunduğu bölge (OSB, TGB,…) ortalamalarına göre karşılaştırmalı olarak verilir.
  • 121 soruya verilen cevaplar işletmenin Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji yetkinliğini gösteren 24 parametre altında değerlendirilir.
  • İşletme içinde farklı birimlerdeki yöneticilerin de görüşlerini alma imkanı vardır ve işletmede yönetimin belirleyeceği 6 farklı birim anket sorularını yanıtlayabilir.
  • İşletme sonuçları verilirken her bir birimin sonuçları ayrı ayrı ve ortalama değeriyle birlikte sunulur.
  • İşletmeler 6 aylık aralar ile anketi tekrarlayarak iyileştirilebilecek alanlarda yaptıkları çalışmalarla sağladıkları gelişimi de görebilirler.

2 - ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nden Kimler Nasıl Yararlanabilir?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, İmalat sektöründe faaliyet gösteren üç yaşından büyük işletmeler için hazırlanmış bir özdeğerlendirme aracıdır. İşletme yönetiminin, danışman desteği olmaksızın, kendi başına işletmesinin ihtiyaç analizini yapabilmesini sağlar.

Yukarıda belirtilen koşullara uygun işletmeler ÜSİMP Üyesi kuruluşlar (http://yeni.usimp.com.tr/tr/uyeler) üzerinden ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ni ücretsiz olarak kullanabilmektedirler. Bu nedenle, ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nden yararlanmak isteyen işletmelerin kendilerine en yakın ÜSİMP üyesi kuruluşlar ile temas etmeleri önerilir. Herhangi bir ÜSİMP üyesi üzerinden gelmeyen başvurular ÜSİMP Yönetimi tarafından coğrafi olarak en yakın ÜSİMP üyesi Teknoloji Transfer Ofisine yönlendirilecektir.

3 - ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nde Değerlendirme Nasıl Yapılmaktadır?

Her bir işletmenin faaliyet alanına uygun bir değer zinciri yönettiği dikkate alınarak zincirin halkalarının etkinliğini ölçebilecek ana parametreler belirlenmiştir. Cevap istenen 121 sorunun her birisi bu ana parametrelerle ilişkilendirilmektedir. Çalışmada esas alınan ana parametreler şunlardır:

01 Bilgiyi İçselleştirme Kapasitesi

02 Firma İçi Diyalog

03 Katılımcı Karar Alma

04 Tasarım Yeteneği

05 Pazarlama Yeteneği

06 Yaratıcı Liderlik

07 Risk Alma

08 Dış Çevre İle İletişim

09 Ar-Ge’ye İlgi Düzeyi

10  Üniversite İşbirliği

11 İnovasyon İçin Bilgi Düzeyi

12 İnovasyon İçin İşbirliği Düzeyi

13 İnovasyon İçin Özkaynak

14 Desteklerden Yararlanma Düzeyi

15 Açık İnovasyon Vs. Kapalı İnovasyon

16 Sektörün Rekabet Düzeyi

17 Pazarın Teknolojik Yapısı

18 Pazar Değişim Hızı

19 İnovasyon Performansı

20 İhracat Performansı

21 Ticari Performans

22 Ürün Odaklı İnovasyon

23 Süreç Odaklı İnovasyon

24 Teknoloji Geliştirme Yeteneği

Bu parametrelerin tanımlarına parametre tanımları sayfasından erişebilirsiniz.