Genel Değerlendirme

Her bir işletmenin faaliyet alanına uygun bir değer zinciri yönettiği dikkate alınarak ana parametreler belirlenmiştir.