ÜSİMP İnovasyon Karnesi, uluslararası örneklerden de yararlanılarak ülkemizdeki firmaların Ar-Ge ve inovasyon konularında kendi kendilerini değerlendirebilecekleri, ilgili konulardaki toplam 24 parametre ile mevcut durumlarını görebilecekleri bir “inovasyon özdeğerlendirme” çalışmasıdır.

Bu çalışma firmaların inovasyon konusunda özdeğerlendirilmesi sonucunda oluşacak ve aşağıdaki parametreler ile firmalar hem kendi düzeylerini görebilecek, hem de diğer firmalar ile karşılaştırma imkanı bulacaktır.

ÜSİMP İnovasyon Karnesi

b-009

Kim?

ÜSİMP İnovasyosyon Karnesi, ÜSİMP Üyesi Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÜ. EBİLTEM-TTO) tarafından 2007 yılından itibaren yürütmüş olduğu ulusal ve uluslararası projeler ile geliştirilmiş, Adana ÜSAM’ın da katkıları ile ülkemize özgü bir hale getirerek bugünkü haline getirilmiş ve ÜSİMP’e lisanslanmıştır.
b-005

Ne?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, uluslararası örneklerden de yararlanılarak ülkemizdeki firmaların Ar-Ge ve inovasyon konularında kendi kendilerini değerlendirebilecekleri, ilgili konulardaki toplam 24 parametre ile mevcut durumlarını görebilecekleri bir “inovasyon özdeğerlendirme” çalışmasıdır.
b-001

Ne Zaman?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren pilot çalışmalara başlamıştır.

b-008

Neden?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, firma temsilcilerinin verdikleri cevaplardan yararlanarak firmaya inovasyon düzeyini gösterirken, diğer firmalar ile de kıyaslama yapabilecektir.
img-row-052

Nasıl?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, ÜSİMP İnovasyon Karnesini kullanan arayüz yapılar(http://yeni.usimp.com.tr/tr/uyeler) üzerinden firmalara ücretsiz olarak verilmektedir. Bu nedenle ÜSİMP İnovasyon Karnesi hizmetinden yararlanmak isteyen firmalar ÜSİMP İnovasyon Karnesini kullanan arayüz kuruluşlar ile temas ederek bu çalışmaya katılabilmektedirler. Herhangi bir Üsimp İnovasyon Karnesi kullanan arayüz kuruluş üzerinden gelmeyen başvurular doğrudan ÜSİMP Yönetim tarafından yürütülecektir.
img-row-051

Nerede?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi elektronik ortamda web sayfası üzerinden hizmet verecek olup 7/24 firmaların hizmetine açıktır. Hali hazırda ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nin kullanımı Türkiye genelinde ÜSİMP üyeleri kanalı verilecek olup, Sanayi ve Ticaret Odaları ve OSB gibi kurumlardan üye firmalarının inovasyon düzeylerini görmek isteyen yapılara da özel hizmet verebilmektedir.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunlardan ticari gelir elde etmek amacı ile yürütülen tüm süreçleri kapsamaktadır. Bunun yanında inovasyon sadece ürün ve hizmet geliştirme faaliyetleri ile kısıtlı değildir. Aynı zamanda yeni pazarlama yöntemleri geliştirmek, etkin bir organizasyon faaliyetleri amacı için de inovasyon yapılmaktadır.

İnovasyon farklı türlerde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birisi radikal inovasyondur. Radikal inovasyon daha önce hiç yapılmamış, dünya için yeni bir ürün veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Diğer bir inovasyon türü ise artımsal inovasyondır. Artımsal inovasyon mevcut ürün ve hizmetlerin üzerinde adım adım yapılan, bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Neden ÜSİMP İnovasyon Karnesi?

01.

Özellikler

 • ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ne erişim web ortamında 7/24 mümkündür. Kayıt olmak, giriş izni almak, soruları yanıtlamak,… gibi işlemler haftanın her hangi bir gününün her hangi bir saatinde yapılabilir.
 • Anket sorularının yanıtlanmasında işletme yöneticileri bir uzman yardımına ihtiyaç duymazlar. Çünkü soruların hiç birisi uzmanlık gerektiren cevaplar istenmemektedir.
 • Toplam soru sayısı 121 olup her bir soruda 1 ile 7 arasında bir değerlendirme yapılması beklenir.
 • Soru sayısı çok görünmekle beraber tamamlanma süresi ortalama 30 dakika civarındadır.
 • Sorular cevaplandıktan hemen sonra işletmenin İnovasyon Karnesi sonuçları elektronik ortamda verileriyle birlikte grafik olarak sunulur.

02.

Kimler Yararlanabilir

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, İmalat sektöründe faaliyet gösteren üç yaşından büyük işletmeler için hazırlanmış bir özdeğerlendirme aracıdır. İşletme yönetiminin, danışman desteği olmaksızın, kendi başına işletmesinin ihtiyaç analizini yapabilmesini sağlar.

Yukarıda belirtilen koşullara uygun işletmeler ÜSİMP Üyesi kuruluşlar (http://yeni.usimp.com.tr/tr/uyeler) üzerinden ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ni ücretsiz olarak kullanabilmektedirler. Bu nedenle, ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nden yararlanmak isteyen işletmelerin kendilerine en yakın ÜSİMP üyesi kuruluşlar ile temas etmeleri önerilir. Herhangi bir ÜSİMP üyesi üzerinden gelmeyen başvurular ÜSİMP Yönetimi tarafından coğrafi olarak en yakın ÜSİMP üyesi Teknoloji Transfer Ofisine yönlendirilecektir.

03.

Değerlendirme

Her bir işletmenin faaliyet alanına uygun bir değer zinciri yönettiği dikkate alınarak zincirin halkalarının etkinliğini ölçebilecek ana parametreler belirlenmiştir. Cevap istenen 121 sorunun her birisi bu ana parametrelerle ilişkilendirilmektedir.

04.

Gizliliğin Korunması

ÜSİMP İnovasyon Karnesi yolu ile elde edilen bilgiler işletme ismi verilerek hiçbir şekilde ikinci bir kişi ve kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Böyle bir durumun doğmaması için ÜSİMP Yönetimi her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

İnovasyon Firmalar İçin Neden Önemlidir?

Son dönemlerde artan rekabet firmaları ya kimsenin üretmediği-üretemediği yeni ürünler üretmeye veya herkesin ürettiği ürünleri daha kaliteli ve daha ucuza üretmeye itmiştir.

Firmaların bunları yapabilmesi için Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından başka bir çıkar yolu kalmamıştır. İşte firmaların artan rekabet ortamında ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve bunun da ötesinde daha yüksek karlılık oranları ile çalışmanın tek yolu Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinden geçmektedir.

Türkiye İnovasyon Yeteneği

ÜSİMP İnovasyon Karnesi Danışma Kurulu

ÜSİMP İnovasyon Karnesi 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren pilot çalışmalara başlamış olup aşağıda isimleri verilen Kurul üyelerimize ÜSİMP olarak teşekkürü bir borç biliriz.

 • Haktan AKIN; İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreteri
 • Prof. Dr. Erhan AKIN; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı
 • Müfit AKYOS; ÜSİMP Danışma Kurulu Üyesi
 • Doç. Dr. İzak ATİYAS; TÜSİAD – Sabancı REF Rekabet Forumu Direktörü
 • Elif BAKTIR; ÜSİMP Danışma Kurulu Üyesi
 • Doç. Dr. Yavuz CABBAR; Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri
 • Prof. Dr. Dilek ÇETİNDAMAR; Sabancı Üniversitesi Öğr. Üyesi ve PICMET Türkiye Yetkilisi
 • Prof. Dr. Erkan ERDİL; ODTÜ – TEKPOL Müdürü
 • Mustafa KIZILTAŞ; ODTÜ Teknokent Genel Müdürü
 • Prof. Dr. Hamit SERBEST; ÜSİMP Yönetim Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN; ÜSİMP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Doç. Dr. Yalçın TANES; ARGEMIP, Ar-Ge Merkezleri İletişim Platformu Başkanı
 • Doç. Dr. Serdal TEMEL; EÜ. EBİLTEM-TTO
 • Mehmet ZAİM; ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı

İletişim Bilgileri

Adres: Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı No:35

M Ateşok Apartmanı Kat:1 Daire:2 Seyhan,Adana

Telefon: 0 322 408 8686

E-Posta: usimp@usimp.org.tr

Web: www.usimp.org.tr  

YASAL UYARI

ÜSİMP bu internet sitesi genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, soru, grafik, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibidir ve yasal koruma altındadır.(Devamı için tıklayınız)