Neden Üsimp?

01.

Özellikler

 • ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ne erişim web ortamında 7/24 mümkündür. Kayıt olmak, giriş izni almak, soruları yanıtlamak,… gibi işlemler haftanın her hangi bir gününün her hangi bir saatinde yapılabilir.
 • Anket sorularının yanıtlanmasında işletme yöneticileri bir uzman yardımına ihtiyaç duymazlar. Çünkü soruların hiç birisi uzmanlık gerektiren cevaplar istenmemektedir.
 • Toplam soru sayısı 121 olup her bir soruda 1 ile 7 arasında bir değerlendirme yapılması beklenir.
 • Soru sayısı çok görünmekle beraber tamamlanma süresi ortalama 30 dakika civarındadır.
 • Sorular cevaplandıktan hemen sonra işletmenin İnovasyon Karnesi sonuçları elektronik ortamda verileriyle birlikte grafik olarak sunulur.
02.

Kimler Yararlanabilir

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, İmalat sektöründe faaliyet gösteren üç yaşından büyük işletmeler için hazırlanmış bir özdeğerlendirme aracıdır. İşletme yönetiminin, danışman desteği olmaksızın, kendi başına işletmesinin ihtiyaç analizini yapabilmesini sağlar.

Yukarıda belirtilen koşullara uygun işletmeler ÜSİMP Üyesi kuruluşlar (http://yeni.usimp.com.tr/tr/uyeler) üzerinden ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ni ücretsiz olarak kullanabilmektedirler. Bu nedenle, ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nden yararlanmak isteyen işletmelerin kendilerine en yakın ÜSİMP üyesi kuruluşlar ile temas etmeleri önerilir. Herhangi bir ÜSİMP üyesi üzerinden gelmeyen başvurular ÜSİMP Yönetimi tarafından coğrafi olarak en yakın ÜSİMP üyesi Teknoloji Transfer Ofisine yönlendirilecektir.

03.

Değerlendirme

Her bir işletmenin faaliyet alanına uygun bir değer zinciri yönettiği dikkate alınarak zincirin halkalarının etkinliğini ölçebilecek ana parametreler belirlenmiştir. Cevap istenen 121 sorunun her birisi bu ana parametrelerle ilişkilendirilmektedir.

04.

Gizliliğin Korunması

ÜSİMP İnovasyon Karnesi yolu ile elde edilen bilgiler işletme ismi verilerek hiçbir şekilde ikinci bir kişi ve kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Böyle bir durumun doğmaması için ÜSİMP Yönetimi her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

1. ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nin Özellikleri Nedir?

 • ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ne erişim web ortamında 7/24 mümkündür. Kayıt olmak, giriş izni almak, soruları yanıtlamak,… gibi işlemler haftanın her hangi bir gününün her hangi bir saatinde yapılabilir.
 • Anket sorularının yanıtlanmasında işletme yöneticileri bir uzman yardımına ihtiyaç duymazlar. Çünkü soruların hiç birisi uzmanlık gerektiren cevaplar istenmemektedir.
 • Toplam soru sayısı 121 olup her bir soruda 1 ile 7 arasında bir değerlendirme yapılması beklenir.
 • Soru sayısı çok görünmekle beraber tamamlanma süresi ortalama 30 dakika civarındadır.
 • Sorular cevaplandıktan hemen sonra işletmenin İnovasyon Karnesi sonuçları elektronik ortamda verileriyle birlikte grafik olarak sunulur,
 • İşletmenin sonuçları Türkiye ortalaması ile sektör, il ve bulunduğu bölge (OSB, TGB,…) ortalamalarına göre karşılaştırmalı olarak verilir,
 • 121 soruya verilen cevaplar işletmenin Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji yetkinliğini gösteren 24 parametre altında değerlendirilir,
 • İşletme içinde farklı birimlerdeki yöneticilerin de görüşlerini alma imkanı vardır ve işletmede yönetimin belirleyeceği 6 farklı birim anket sorularını yanıtlayabilir,
 • İşletme sonuçları verilirken her bir birimin sonuçları ayrı ayrı ve ortalama değeriyle birlikte sunulur,
 • İşletmeler 6 aylık aralar ile anketi tekrarlayarak iyileştirilebilecek alanlarda yaptıkları çalışmalarla sağladıkları gelişimi de görebilirler.

2. ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nden Kimler Nasıl Yararlanabilir?

ÜSİMP İnovasyon Karnesi, İmalat sektöründe faaliyet gösteren üç yaşından büyük işletmeler için hazırlanmış bir özdeğerlendirme aracıdır. İşletme yönetiminin, danışman desteği olmaksızın, kendi başına işletmesinin ihtiyaç analizini yapabilmesini sağlar.

Yukarıda belirtilen koşullara uygun işletmeler ÜSİMP Üyesi kuruluşlar (http://yeni.usimp.com.tr/tr/uyeler) üzerinden ÜSİMP İnovasyon Karnesi’ni ücretsiz olarak kullanabilmektedirler. Bu nedenle, ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nden yararlanmak isteyen işletmelerin kendilerine en yakın ÜSİMP üyesi kuruluşlar ile temas etmeleri önerilir. Herhangi bir ÜSİMP üyesi üzerinden gelmeyen başvurular ÜSİMP Yönetimi tarafından coğrafi olarak en yakın ÜSİMP üyesi Teknoloji Transfer Ofisine yönlendirilecektir.

3. ÜSİMP İnovasyon Karnesi’nde Değerlendirme Nasıl Yapılmaktadır?

Her bir işletmenin faaliyet alanına uygun bir değer zinciri yönettiği dikkate alınarak zincirin halkalarının etkinliğini ölçebilecek ana parametreler belirlenmiştir. Cevap istenen 121 sorunun her birisi bu ana parametrelerle ilişkilendirilmektedir. Çalışmada esas alınan ana parametreler şunlardır:

 1. Bilgiyi İçselleştirme Kapasitesi
 2. Firma İçi Diyalog
 3. Katılımcı Karar Alma
 4. Tasarım Yeteneği
 5. Pazarlama Yeteneği
 6. Yaratıcı Liderlik
 7. Risk Alma
 8. Dış Çevre İle İletişim
 9. Ar-Ge’ye İlgi Düzeyi
 10. Üniversite İşbirliği
 11. İnovasyon İçin Bilgi Düzeyi
 12. İnovasyon İçin İşbirliği Düzeyi
 13. İnovasyon İçin Özkaynak
 14. Desteklerden Yararlanma Düzeyi
 15. Açık İnovasyon Vs. Kapalı İnovasyon
 16. Sektörün Rekabet Düzeyi
 17. Pazarın Teknolojik Yapısı
 18. Pazar Değişim Hızı
 19. İnovasyon Performansı
 20. İhracat Performansı
 21. Ticari Performans
 22. Ürün Odaklı İnovasyon
 23. Süreç Odaklı İnovasyon
 24. Teknoloji Geliştirme Yeteneği

Bu parametrelerin tanımlarına parametre tanımları sayfasından erişebilirsiniz.

4. Gizliliğin Korunması

ÜSİMP İnovasyon Karnesi yolu ile elde edilen bilgiler işletme ismi verilerek hiçbir şekilde ikinci bir kişi ve kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Böyle bir durumun doğmaması için ÜSİMP Yönetimi her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

ÜSİMP İnovasyon Karnesi veri tabanında toplanacak sektörel ve ulusal bazda dönem raporları hazırlamak amacıyla kullanılacaktır. Söz konusu çalışmalarda, veriler toplulaştırılmış (kimliksizleştirilmiş) haliyle işlenecektir.