İnovasyon Nedir?

İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunlardan ticari gelir elde etmek amacı ile yürütülen tüm süreçleri kapsamaktadır. Bunun yanında inovasyon sadece ürün ve hizmet geliştirme faaliyetleri ile kısıtlı değildir. Aynı zamanda yeni pazarlama yöntemleri geliştirmek, etkin bir organizasyon faaliyetleri amacı için de inovasyon yapılmaktadır.
İnovasyon farklı türlerde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birisi radikal inovasyondur. Radikal inovasyon daha önce hiç yapılmamış, dünya için yeni bir ürün veya hizmetin ortaya konulmasıdır. Diğer bir inovasyon türü ise artımsal inovasyondır. Artımsal inovasyon mevcut ürün ve hizmetlerin üzerinde adım adım yapılan, bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.